• Missie
 • Organisatie
 • Fondswerving
 • Activiteiten
 • FinanciŽn
 • Persoonlijk
 • Contact
 • Nieuwsbrieven
 • Vacatures
 • Fondsenwerving

  Voor de periode 2011-2013 heeft Grace Seneiya samen met het bestuur van SHERP Maralal aan SHERP.NL een meerjaren- activiteiten/ kostenplan voorgelegd: het SHERP Projectplan 2011-2013.
  (zie voor de inhoud ďSHERP in Kenia/ProjectenĒ op deze website).

  In overleg met Grace wordt door het bestuur van SHERP.NL daaruit een keuze gemaakt van activiteiten welke door SHERP.NL in de planperiode kunnen worden gefinancierd.† Het bestuur van SHERP.NL heeft Grace toegezegd zich in te spannen de geselecteerde activiteiten te financieren en daarvoor in Nederland de benodigde fondsen te zullen werven.
  De volgende planonderdelen zijn voor 2011-2013 geselecteerd:†
  • salarissen van 5 medewerkers
  • medische behandelingen/operaties
  • deelname aan de National Games voor gehandicapte kinderen
  • schoolgeld voor deelname aan het middelbaar onderwijs
  • renovatie en nieuwbouw van gastenverblijven
  • trainingen/seminars/informatiebijeenkomsten voor ouders en onderwijzers van gehandicapte kinderen, alsmede voor de SHERP Staf en sleutelfiguren in de Samburu samenleving.
  • medicijnen voor de ziekenboeg
  • aankoop van een occasion 4wheeldrive
  Het bestuur van SHERP.NL heeft vooralsnog een bedrag toe kunnen zeggen van† Euro 100.609 voor projecten en faciliteiten in 2011.

  Om fondsen te werven richt SHERP.NL zich op de volgende activiteiten :
  • het werven van nieuwe donateurs
  • het beheren en informeren van het bestaande donateurbestand
  • het benaderen/informeren van scholen, kerken, bedrijven en ideŽle instellingen teneinde donaties of subsidies te verkrijgen, o.a. door middel van het geven van presentaties/informatiebijeenkomsten.
  • het houden van verkoopacties (zie ook onder: ďActiviteitenĒ)
  • het deelnemen aan reismarkten, beurzen, festivals en† goede-doelen-manifestaties.
  Om bovenstaande activiteiten goed te kunnen uitvoeren zijn naast het bestuur ook verschillende vrijwilligers actief. Belangrijk daarbij is ook de gerichte informatie van vrijwilligers en donateurs binnen hun persoonlijke netwerk.

  Een niet onbelangrijk deel van de donateurs en vrijwilligers heeft ooit via een reisorganisatie (Baobab Amsterdam) een bezoek gebracht aan het SHERP opvangcentrum in Maralal en is daar onder de indruk gekomen van het goede werk van Grace Seneiya en van de noodzaak tot hulp.

  Een belangrijk deel van de fondsen werd in het verleden verkregen door middel van de verdubbelingsactie en subsidies van het† NCDO (Nationale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling), De Wilde Ganzen en Plan Nederland. Door beleidsveranderingen binnen de politiek, zijn inkomsten vanuit deze bronnen voor kleinere organisaties als SHERP aan nieuwe regels gebonden en vooralsnog minder toegankelijk geworden. †

  Het eerdere driejarenplan 2008-2010 is inmiddels afgerond en geŽvalueerd. Het door SHERP.NL toegezegde bedrag voor dit plan (Euro 151.056,-) is in de loop van de periode† aan SHERP Maralal daadwerkelijk overgemaakt. Bovendien werd een extra bedrag van Euro 18.091,- overgemaakt voor noodhulp of onvoorziene activiteiten.

  SHERP.NL is een Nederlandse stichting die zich inzet voor de verbetering van de sociaal-maatschappelijke positie van kansarme kinderen in Kenia.