ANBI

ANBI informatie van Stichting SHERP.
RSIN Nummer: 813343173

Contactgegevens:
U kunt ons bereiken via info@sherp.nl
Stichtingsregister KvK Nijmegen 09135294

Bestuurssamenstelling:

Het bestuur van SHERP.NL bestaat momenteel uit vier personen; Heino Bruggemann(voorzitter), Rob de Vries (penningmeester), Greet Kostelijk(secretaris) en Maryan Bosman(bestuurslid publiciteit en voorlichting).

Beleidsplan:

Het doel van de stichting is het ondersteunen van de stiching Sherp in Maralal Kenia. Ons beleid is erop gericht om Sherp in Maralal selfsupporting te laten worden.

Beloningsbeleid:

Niemand binnen de stichting ontvangt een vergoeding voor zijn werkzaamheden. Iedereen werkt als vrijwilliger. Er is een sobere onkostenvergoeding voor werkelijkgemaakte kosten.

Verslag uitgevoerde activiteiten: zie hiervoor onze 'nieuwsbrieven'

Financiele verantwoording: 

Jaarverslag 2012 (PDF bestand)

(klik op de titel voor openen met uw PDF-viewer)
 

 


SHERP.NL is een Nederlandse stichting die zich inzet voor de verbetering van de sociaal-maatschappelijke positie van kansarme kinderen in Kenia.