• Missie
 • Organisatie
 • Fondswerving
 • Activiteiten
 • FinanciŽn
 • Persoonlijk
 • Contact
 • Nieuwsbrieven
 • Vacatures
 • Organisatie

  SHERP.NL is een initiatief dat in 2002 in de gedachten van een aantal betrokken Nederlandse reizigers is ontstaan en in 2003 de officiŽle status van stichting heeft gekregen.

  In de nazomer van 2002 ondernamen de initiatiefnemers -een van hen als reisbegeleider- een rondreis door Kenia en Tanzania. Tijdens die reis, die ook het Samburudistrict in het Noorden van Kenia aandoet, kwamen zij in contact met het werk van Grace Seneiya. Grace, een jonge samburu-vrouw is de oprichtster van Sherp in Kenia.
  "De kracht van deze vrouw en dat wat zij in de kinderen naar boven weet te halen, raakte ons allemaal zeer".

  Het leven van de meeste Samburu-vrouwen staat veelal in dienst van hun gezin, de grotere familie en de gemeenschap. Over het algemeen hebben zij minder zeggenschap dan mannen in hun samenleving. Daarnaast is het eerder regel dan uitzondering dat mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking als een last of een vloek voor de familie worden beschouwd. Juist deze omstandigheden en het feit dat Grace Seneiya zich inzet voor kinderen met een beperking maakt veel indruk.

  Meerdere reisgroepen bezochten Sherp en steeds meer mensen werden geraakt door het initiatief van Grace Seneiya. Het idee ontstond om haar werk te steunen. Niet alleen nodig omdat het vooralsnog erg moeilijk is om lokaal draagvlak te vinden voor dit initiatief maar ook vanwege de beperkte middelen die Grace ter beschikking staan. Het beleid van SHERP.NL baseert zich op het gaan verwezenlijken van dit draagvlak en het streven naar economische zelfstandigheid van Sherp in Kenia.

  Medewerkers
  Het bestuur van SHERP.NL bestaat momenteel uit vier personen; Heino Bruggemann(voorzitter), Rob de Vries (penningmeester), Greet Kostelijk(secretaris) en Maryan Bosman(bestuurslid publiciteit en voorlichting). Tal van andere vrijwilligers zijn actief met allerlei fondsenwervende acties, zoals de wijn- en kalenderactie. Zij organiseren diverse acties zoals bijvoorbeeld een sponsorloop. Bestuursleden en vrijwilligers staan geregeld op markten, beurzen en festivals. Zij geven presentaties op scholen, bedrijven en in kerken.

  SHERP.NL is een Nederlandse stichting die zich inzet voor de verbetering van de sociaal-maatschappelijke positie van kansarme kinderen in Kenia.