• Missie
 • Organisatie
 • Fondswerving
 • Activiteiten
 • FinanciŽn
 • Persoonlijk
 • Contact
 • Nieuwsbrieven
 • Vacatures
 • FinanciŽn

  De jaarrekening 2009
  In totaal is in 2009 naar SHERP Maralal 66.726 euro overgemaakt Tijdens het boekjaar 2009 zijn in het kader van het 3-jarenplan 2008-2010 reeds financiŽle toezeggingen gedaan aan SHERP Maralal voor een bedrag van 29.863 euro. Dit bedrag zal gedurende 2010 stapsgewijs worden afgeroepen en overgemaakt naar SHERP in Maralal.

  De totale inkomsten in 2009 waren 62.199 euro met een batig saldo van 33.365 euro. Het bestuur heeft vastgesteld dat de inkomsten tot en met juli 2010 al voldoende zijn om aan de in 2009 gedane toezeggingen te voldoen. Desalniettemin zal aan de inkomstenkant hard gewerkt moeten worden om onverwachte financiŽle tegenvallers het hoofd te kunnen bieden.† Droogte, voedselschaarste, politieke onrust of stammenstrijd, plotselinge epidemieŽn of andere calamiteiten kunnen aanleiding zijn voor een extra financiŽle tegemoetkoming.

  De kosten die het bestuur zelf moest maken (vergader, promotie en bankkosten) bedroeg in 2009 slechts 803 euro. In vergelijk met de 1480 euro het vorig jaar viel dit erg mee dit jaar en hiermee beperken deze kosten zich tot 1,3 % van het totaal aan inkomsten uit donaties, subsidies† en verkoopacties. Dit betekent ook dat 98,7 % (!) van onze inkomsten ook daadwerkelijk aan het goede doel in Kenia kon worden besteed.

  De jaarrekening van is inmiddels door een accountant van Price Waterhouse Coopers gecontroleerd, goedgekeurd en voorzien van een beoordelingsverklaring.

  De conclusie van de accountant luidt: ĎOp grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de jaarrekening 2009 geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de stichting Sherp.nl per 31 december 2009 en van het resultaat over 2009 in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen.í

  Mocht u belangstelling hebben voor het gehele jaarverslag dan kunt u dit opvragen bij het bestuur. In 2010 is een bedrag van 62.149 euro overgemaakt naar SHERP in Kenia. De jaarrekening 2010 wordt door de accountant gecontroleerd en zal binnenkort beschikbaar zijn.

  Giften
  Veel mensen zijn betrokken bij SHERP. Zij steunen de kinderen van SHERP en het werk van Grace en het Keniase bestuur op allerlei manieren. U kunt hier regelmatig over lezen in onze nieuwsbrieven elders op deze site.

  ANBI
  SHERP.NL is per 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze ANBI status betekent dat uw financiŽle bijdragen bij uw aangifte Inkomstenbelasting als gift mogen worden afgetrokken.


  SHERP.NL is een Nederlandse stichting die zich inzet voor de verbetering van de sociaal-maatschappelijke positie van kansarme kinderen in Kenia.